Ergenlik devri ve riskler nelerdir?

Survyy

Global Mod
Global Mod
Ergenlik devri ve riskler nelerdir? gençlerde riskli davranışlar neler?

Bu periyot değişim ve tecrübe devri olması niçiniyle ergenlerin bu vakitte kimi riskli davranışlarda bulunduğu gözlenmektedir. Bilhassa bu vakitte sigara yahut unsur kullanması denemeleri, etrafa ziyan verme yani şiddet eğilimi gösterme, okuldan kaçma, denetimsiz internet kullanması, riskli guruplara katılma, erken cinsel bağ ve kendine ziyan verme üzere biroldukça risk karşımıza çıkmaktadır. Yani bu vakitte ergenin sağlıklı gelişmenini sınırlayan ve engelleyen davranışları riskli davranışlar olarak nazaranbiliriz. kimi vakit arkadaşlarına uyup dersi kırıp okula gitmemesi bile riskli bir davranışın habercisi olabilir. Zira o davranışın nasıl şekilleneceği nereye evirileceği büyük olasılıkla arkadaş etrafına ve dersi kırma niyetine bağlıdır.

Riskli davranışları neler tetikleyebilir?

Ergenlerin riskli davranışlarda bulunmasında aile ve arkadaş münasebetleri değerli rol oynamaktadır. Bilhassa aile bireylerinin ergenin bu vakitte ne çeşit değişimler yaşadığını hangi zorluklarla karşılaştığını yani özetlemek gerekirse nasıl bir müddetçten geçtiğini bilmemesi ve ergeni manadan âlâ niyetli de olsa kimi olumsuz davranışlarda bulunulması yani ergenle çatışmaya girmesi olumsuz bir tesir etmektedir. Ayrıyeten ergenin bulunduğu ortam çevresel faktörler ailenin ekonomik durumu ve tavrı, anne baba ayrılıkları, toplumsal kabul, çocukluk çağı travmaları kişilik yapısı ve rol modeller riskli davranışın oluşmasında değerli rol oynamaktadır.

Riski azaltan yahut önleyici davranışlar neler olabilir?

Sanırım en değerli faktör ergenin anlaşıldığını hissetmesidir. Bugüne kadar yüzlerce ergenle çalıştım. Karşılaştığım ve yakınılan en kıymetli sorun, ergenlerin anlaşılmadığını hissetmesidir. Ergen anlaşılmadığını hissettiğinde ve engellenip nasihat edilmeye başlandığında duvarlar örülmeye başlıyor. Öncelikle ergenin neler yaşadığını anlamaya çalışmamız ve ona kimi konularda fırsat vermemiz gerekiyor. Onun faydasına olan her şartta, onun yanında olduğumuzu hissettirmemiz ve bunu lisana getirmemiz gerekiyor. Ortaya çıkan bir yanlışta yahut istenmeyen bir durum karşısında irtibatı koparmadan değişim için fırsat vermek hayli değerlidir. Bilmeliyiz ki bu vakitte ergenler tutarsız, sabırsız yahut kendilerine bir şey olmayacağına inanabilirler. Bilhassa aile olarak kendimizde gördüğümüz birtakım olumsuz özelliklerin değişimi için efor harcamak ve kendi zaaflarımızı yahut yetersizliklerimizi ergene yansıtmamak hayli kıymetlidir. Zorlandığımız noktada hem kendimiz için tıpkı vakitte ergen için uzman şahıslardan dayanak almak işinizi kıymetli derece de kolaylaştırabilir. Baş edemediğiniz yahut sürecin kendi denetiminizden çıktığını anladığınızda dayanak almayı ihmal etmeyiniz. Şunu da söylemeden edemeyeceğim şayet ergenle sağlıklı bir bağlantının yolunu bulabilirseniz hem sizin hayatınızda birebir vakitte ergenin hayatında kıymetli değişimlere imza atmış olursunuz.
 
Üst