Evlilik Öncesi Çift terapisi Çiftlerde nasıl bir farkındalık kazandırır?

Survyy

Global Mod
Global Mod
Evlilik Öncesi Çift terapisi Çiftlerde nasıl bir farkındalık kazandırır? Bireyler kimi birtakım farkında olmasalar da geçmiş yaşantılarından davranış ve niyet kalıplarını gelecek yaşantılarına taşırlar. Burada geçmiş “Atalardan” gelen kalıtsal özelliklerimizin olabildiği kadar, ortasında yaşanılan toplum-aile-çevresel faktörlerin de tesirlerinin olduğu araştırmalar kararında kabul edilmiştir.

Çift bağlarında “duyguların denetimi (duygusal genogram) ve “cinsel genogram” da yaşantılarda kıymetli tesirini yansıtmaktadır.

Duygusal tıkanıklıklar kelam konusu olduğunda ferdi terapi gerekli görülürse, ferdi seansların sayısı her eş için eşit olarak ayarlanır. Her iki eşin de bulunması gereken seansa yalnızca eşlerden birinin katılması durumunda, dengeyi sağlamak için başka eş ile de farklı seans yapılır.

Çift Terapisi sürecinde dengeyi kurmak ve inanç oluşturmak için terapistin-danışmanın; Her iki tarafa da,

– Birebir soruları sorması,

– Çiftlere sıra ile istikrarlı iştirakini sağlaması,

– Karşılıklı sorumlulukların ve beklentilerinin neler olduğunu açıklama fırsatının verilmesi,

– Seans sürecinde karşılıklı olarak ne anladıklarına yönelik karşılık vermelerini sağlaması, öncelikli değer taşımaktadır.

Şayet incinme ve savunmasızlık bireyde yahut çiftte fazlası ile var ise geçmiş örüntüleri değiştirme çok zordur. Bu dinamiklerin sonlandırılıp yerine müspet tecrübeler ve güzelleşme getirilebilir.

Neredeyse her olayda, kendini daima reddedilmiş yahut akılsız vb. üzere hisseden bir birey, bu hislerin kaynağını köken aldığı kendi ailesinde bulacaktır.

Terapist – Danışman, eşlere; sık yaşanan his ve niyetler hangi şartlarda daha hayli görüldüğünün fark edilmesine yardımcı olur.

Çiftlerin birlikteliklerinde cinsel hayatlarından duydukları memnuniyet, karşılıklı etkileşim halinde duygusal yaşantıları üzerinde döngüsel bir tesir yarattığı bilinmektedir. Takviye almak isteyen çiftler evlilik öncesi terapi ile yaşadıkları cinsel sıkıntılara yaklaşımda terapötik süreçten faydalabilirler. beraberinde cinsel terapi de pek değerli bir yere sahip olmaktadır.

Genogram değerlendirmesinde, sorunun ne derece geçmişe ya da şimdiye dayalı temelleri olduğuna bağlıdır.

Genogramda; çiftlerin köken aileleri de olmak üzere yaşanılan gerçekler, hisler, sonlar, mutabakatları, koalisyonları, yakınlıkları, uzaklıkları, bağlılıkları kıymetlendirilir.

Aile ağacında cinselliğe/yakınlığa ait hangi soruları sormaktan kaçındıkları, karşılıkların kimde olabileceği seans sürecinde anlaşılmaya çalışılır.

Çiftlere evlenmedilk evvel evlilikten neler bekledikleri; mesela “Bir eş …………………………………………………malıdır.” cümlesini tamamlamaları istenir.

Bu sorular seansta çiftlerle başka ayrı konuşulur.

Anlatılan açıklamalar göz önüne alındığında, çiftlerin birbirlerini daha uygun tanımalarına yardımcı olduğu üzere kendi farkındalıklarını da gorebilmeleri aile danışmanlığı görüşmeleri sürecinde sağlanmış olur.

beraberlik sürecinde lakin memnun olabilen bir bireyin etrafını keyifli edebileceği gerçeği unutulmamalıdır.

Güler Aydın, Ankara aile danışmanlığı, evlilik ve çift terapisi eğitimleri ile online ve yüz yüze terapi gerçekleştirmektedir.
 
Üst