Evlilik öncesi danışmanlık ve hakikat eş seçimine karar verme

Survyy

Global Mod
Global Mod
Evlilik öncesi danışmanlık ve hakikat eş seçimine karar verme Peki eş seçimine karar vermedilk evvel kişi neler yapmalı;

Öncelikle evliliğe karar vermedilk evvel kişi kendini yeterlice tanımalıdır. Zira ben kiminle evleniyorum onunla anlaşabilecek miyim? halindeki sorulara vereceği karşılıklar kişinin kendini tanımasına bağlıdır. Genelde kişinin evleneceği kişi üzerinde durması eş seçiminde yapılan yanlışlardan biridir. Kişi kendini tanıyıp analiz etmediği için evleneceği eş adayı ile anlaşıp anlaşamayacağının yanıtını sağlıklı bir biçimde veremez. ötürüsı ile kişi evvel kendini tanımakla işe başlamalı hakikaten kendini tanımalıdır.

Gelgelelim işin en can alıcı noktası da burasıdır. Can alıcıdır zira kişinin kendini tanıması karşısındaki eş adayını tanımaktan fazlaca daha zordur. En genel manası ile kişinin kendini tanıması farkındalıktır. Aile ortamında, iş hayatında, ikili alakalarda kendimle olan bağlantılarımda nasıl biriyim sorusuna yanıt bulunmasıdır.

Bu soruya karşılık bulunması katiyen kişinin kendi ortasında vakit zaman yüreğinin burkulacağı, vakit zaman sevinç ve coşku duyacağı uzun ve yorucu bir iç seyahate çıkması demektir. Bu seyahatte kişinin anne karnından başlayarak çocukluk periyodunda şekillenen kendi duygusal kalıplarını farketmesi, hissetmesi ve ayırt etmesi gerekir. Bu kalıplara örnek olarak dehşet, nefret, öfke, sevinç, coşku vb. hisleri verebiliriz. Kişi lakin bu türlü zayıf ve kuvvetli istikametlerini nazaranbilir.

Kişinin kendini tanıma seyahatinde şu iki yanlışı yapma potansiyeli hep vardır. Kendi benliğini olduğu üzere bakılırsameyip şişirme. Bu durumda kişi en yeterli evliliği en uygun mesleği ister. Bununda hayal kırıklığı ile sonuçlanma mümkünlüğü çok yüksektir. Öbür taraftan kendini olduğundan kıymetsiz bakılırsabilir ki bu da kendine güvenmemesine ikili ilgilerde olumsuz yaşantısal tecrübelere taban hazırlar.

özetlemek gerekirsesı kişi evvel kendini tanımalı ve benim evvelarim neler diyebilmeli ve evvelarini belirlemelidir. Bu konularda farkındalık geliştirmelidir.

Kişi kendini tanıma sürecini tamamladıktan daha sonra ikinci olarak eş adayını tanıma sürecine girmelidir. Eş adayını tanımanın:

Birininci yolu:Onun geçmiş yaşantısına bakmak, geçmiş yaşantısını tanımak ve öğrenmektir.
İkinci Yolu: Eş adayının gerisinde neler bıraktığına bakmaktır. Etrafında nasıl bir izlenim bıraktı. Şimdiye kadar neler ortaya koymuş, onun alışkanlıkları nelerdir? Alışkanlık deyip geçmeyin alışkanlıklar ömrümüzdür.
Üçüncü yolu:Etkileşim halinde kişi hakkında izlenimler edinilmelidir. Kişi ben bu kişiyi seviyorum deyip birinci iki sebebi atlar ve etkileşim sırasındaki izlenimlerini baz alarak karar verirse yanılma hissesi hatırı sayılır derecede artar. Zira çoklukla evlenecek bireyler olaya duygusal yaklaştıkları için birbirlerinin yalnızca olumlu taraflarını görürler. Olumsuz taraflarını ise evlendikten daha sonra bir ortada yaşamaya başlayınca görürler. Bu da evlilikte yaşanan hayal kırıklıklarının en değerli niçinlerinden biridir. Tıpkı biçimde evlilikte yaşanan hayal kırıklıkları da evlilik problemlerinin en değerli niçinlerinden biridir.

Evlilikte aşk ve sevgi değerlidir. Lakin aşk ve sevginin uygun bir alakanın meyveleri olarak ortaya çıktığının altı güzelce çizilmelidir.

Bu niçinle evlenecek kişinin olumlu ve olumsuz tarafları güzelce tanınıp kişinin kendi evvelari ile kıyaslanmalıdır. Aksi takdirde kaçınılmaz hayat dalgaları evlilik gemisine çarpmaya başladığında eşler içindeki uyuşmazlıklar evlilik ilgisinin gündemine oturur.
 
Üst